โทร: +66 (0) 8 79 22 14 10 | จันทร์ – ศุกร์ 8.00-16.00 น.

Image Alt

สถานประกอบการ

โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสพัทยา

โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสแห่งพัทยา (efip) ชื่อเดิมคือโรงเรียนฝรั่งเศสแห่งพัทยาเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 โดยเริ่มต้นด้วยการสอนนักเรียนจำนวนเล็กๆในหมู่บ้าน จากนั้นด้วยความที่ผู้ปกครองให้ความพอใจในระบบการสอน จึงมีนักเรียนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนต้องย้ายไปเปิดให้บริการในสถานที่แห่งใหม่ที่จอมเทียน โรงเรียนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสถานประกอบการที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติของฝรั่งเศสและเป็นตัวแทน aefe ในปัจจุบัน

สถานประกอบการแห่งใหม่ได้เปิดทำการเมื่อต้นปีการศึกษา หรือเดือนกันยายนปี 2561 ปัจจุบันรองรับนักเรียนแล้วประมาณ 130 คนและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 15,000 ตารางเมตรจึงสามารถรองรับนักเรียนได้มากถึง 400 คนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมปลาย และมีการเรียนและฝึกอบรมในระดับวิชาชีพ

จุดแข็งของ efip คือการให้โอกาสนักเรียนได้ศึกษาหลากหลายภาษา (อังกฤษ จีน ไทย สเปน) นอกเหนือจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาหลักในการเรียนอยู่แล้ว หลักสูตรนี้ได้การรับรองจากกระทรวงศึกษา และมีการส่งสอบ (DNB และ baccalaureate) นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในระดับสากล (ตามกรอบของภาษาสมัยใหม่ในยุโรป)

ด้วยการศึกษาในแบบฝรั่งเศส ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เราต้องการให้นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศส (efip) มีแนวคิดทางปัญญาที่ดี เข้าใจวัฒนธรรมและมีความรู้สึกเป็นอิสระกล้าคิดกล้าทำเพื่อให้นักเรียนทุกสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกที่ซับซ้อนขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

นี้คือวิธีที่คณะครูอาจารย์ทุกคนจะเลือกสอนและปฏิบัติกับนักเรียนของ efip ในทุกๆวัน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2021 efip จะเปิดภาคภาษาอังกฤษ 100% สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 6 ขวบซึ่งนำโดยครูเจ้าของภาษา

หน่วยงานการศึกษาของฝรั่งเศส
ต่างประเทศ

การจัดตั้งพันธมิตร

ระบบการเรียนที่ไม่เหมือนใครในโลก

Aefe คือสถานประกอบการสาธารณะของกระทรวงการศึกษา ที่กำกับดูแลการเรียนการสอนในต่างประเทศ สร้างขึ้นมาตามกฎหมายของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 1990 โดยได้ประสานงานกับกระทรวงการศึกษาของฝรั่งเศสเพื่อให้ความช่วยเหลือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยมีภารกิจในด้านการศึกษาสำหรับเด็กฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในต่างประเทศ สถานประกอบการแห่งนี้ไม่เหมือนใครในโลก โดยมีสถานประกอบการที่ใช้ระบบนี้มากถึง 492 แห่งทั่วโลก และมีจำนวนนักเรียนเกือบ 350,000 คนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลาย ใน 137 ประเทศ มีการให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการดูแลคุณภาพในระดับโลกเสมอมา

ความเป็นเลิศ การแบ่งปัน และ อิทธิพล

การศึกษาในโรงเรียนนี้มีระดับ อนุบาล ประถมและ มัธยม ของฝรังเศสในต่างประเทศถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เปิดกว้างสำหรับการแบ่งปันวัฒนธรรมและภาษาของประเทศที่ตั้งของโรงเรียน ให้การศึกษาในหลากหลายภาษาตั้งแตชั้นอนุบาลเป็นต้น มีการเตรียมอนาคตสำหรับนักเรียนของพวกเราเพื่อให้ได้กลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และพร้อมสำหรับการเข้าไปใช้ชีวิตในสังคมที่เปิดกว้าง สามารถพูดได้หลากหลายภาษาและมีความสามารถที่หลากหลาย สถานประกอบการของเรามีเป้าหมายในการให้การศึกษาในแบบฝรั่งเศสที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานระดับสากล การส่งเสริมด้านภาษาฝรั่งเศสและการพัฒนาภาษาได้หลายภาษา ถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่มีเป้าหมายหลักคือความสำเร็จของทุกคน และผลการเรียนของนักเรียนของเราในอดีตคือเครื่องยืนยันถึงความเป็นเลิศของเราได้ โดยนักเรียนของเรามีอัตราความสำเร็จในการสอบมัธยมปลายผ่านเกือบ 97% และ 2ใน3 คนได้รับเกียรตินิยม

ความได้เปรียบสำหรับการไปต่อที่ฝรั่งเศส

เป็นระบบการศึกษานี้ได้รับการยอมรับในเกือบทุกประเทศและเกือบทุกเมืองหลวงในโลก ระบบของเราได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนในระบบฝรั่งเศสในต่างประเทศ ระบบนี้มีการให้ความสำคัญในนักเรียนที่เป็นชาวต่างชาติ ที่มีมากถึงเกือบ 60% ของนักเรียน ระบบนี้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาของประเทศฝรั่งเศส เครือข่ายการเรียนในระบบฝรั่งเศสในต่างประเทศยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเชื้อมต่อกับระบบการศึกษาของต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศสในวงกว้างมากขึ้น และปลูกปั้นให้นักเรียนของเรามีคุณภาพมากพอที่จะเข้าไปทำงานในบริษัทระดับสากล
นอกจากระบบภาษาฝรั่งเศสนั้น efip ใกล้จะมีการเปิดโรงเรียนที่ใช้ระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นระบบนานาชาติ ที่ให้ความสำคัญในด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และภาษาไทย (อาจจะมีภาษาอื่นในอนาคต)

ส่วนภาษาอังกฤษ

ในระหว่างปี 2565 EFIP จะเปิดภาคภาษาอังกฤษ 100% สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 6 ขวบซึ่งนำโดยครูเจ้าของภาษา สมัครตอนนี้.