โทร: +66 (0) 8 79 22 14 10 | จันทร์ – ศุกร์ 8.00-16.00 น.

Image Alt

การรับสมัคร

กฎของขั้นตอน

ดาวน์โหลดกฎภายในของโรงเรียน

เพื่อให้ปีการศึกษาของลูกหลานของท่านเป็นไปด้วยดีและประสบความสำเร็จ เพื่อให้สิทธิของนักเรียนได้รับความเคารพ ได้รับการศึกษาที่ดี และได้รับการปกป้องดูแล

เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของแต่ละคนและเพื่อเตรียมนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบมีความเคารพต่อสังคมและมีความอดทน

เพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามได้ทำงานในสภาพที่ดีที่สุดและสามารถควบคุมการเรียนในแบบเคารพซึ่งกันและกัน

เพื่อให้มีความเป็นกลาง มีรสนิยม มีความอดทน ความเสมอภาค และความเคารพเป็นค่านิยมและหลักการที่เด็กและผู้ใหญ่จะนำไปปฏิบัติ

ทีมงานทุกคนที่ทำงานในโรงเรียนแห่งนี้ รับประกันว่าจะเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้

เราขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนให้คอยเฝ้าดูให้แน่ใจว่ากฎของโรงเรียนได้รับการเคารพอย่างรอบคอบตามที่ได้กล่าวจริง

การลงทะเบียนและราคา

การลงทะเบียน:

สำหรับการลงทะเบียนใด ๆก็ตาม จำเป็นต้องมีการสัมภาษณ์เบื้องต้นหากเป็นไปได้ให้นำนักเรียนมาด้วยเพื่อพบกับผู้จัดการด้านการศึกษาหรือผู้อำนวยการโรงเรียน

 

การศึกษา:

ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน: คลิกที่นี่
ส่งคืนแบบฟอร์มที่กรอกแล้วด้วยการคลิกที่ด้านล่างของแบบฟอร์มที่กรอกแล้วเสร็จ
เอกสารที่ร้องขอจะต้องแนบไปกับการส่งครั้งนี้ด้วย
โปรดทราบว่า การลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์ แบบใด ๆก็ตาม หรือที่ไม่ได้ส่งมาพร้อมกับการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนจะไม่ถูกนำมาพิจารณา

เงื่อนไขการรับสมัคร:

นักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสได้อยู่แล้ว จะต้องมาทำการทดสอบระดับภาษา นอกจากนี้จะจัดให้มีการสัมภาษณ์กับครอบครัวเพื่อพูดคุยถึงเป้าหมายและแรงจุงใจ

คำขอของแต่ละคนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปขึ้นอยู่กับความเห็นของทีมอาจารย์

สำหรับเด็กที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้แต่ไม่มีใบรับรองที่ออกโดยสถานประกอบการในฝรั่งเศสจะต้องมาทดสอบระดับเช่นกัน

ข้อบังคับของฝรั่งเศส:

สำหรับการลงทะเบียนใด ๆ จำเป็นต้องมีใบรับรอง และ เอกสารการเรียนการสอนของโรงเรียนเก่าฉบับสมบูรณ์

ข้อสอบ CNED:

การลงทะเบียน CNED จะทำได้โดยตรงที่โรงเรียน (ม.3 ขึ้นไป)

ค่าใช้จ่าย 2021/2022

• ค่าธรรมเนียมรายปี: 5,000 บาท
(ชำระในวันลงทะเบียนรวมประกันภัยภาคบังคับ)
• ค่าอุปกรณ์: 6,000 บาทตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่.2
4.000 บาทตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
• เครื่องแบบ: 4,000 บาทสำหรับการลงทะเบียนใหม่ - ต่ออายุได้ตามคำขอ
 • โรงเรียนอนุบาล
 • ฿ 145k
  ต่อปี
 • ชำระเงิน 1 งวด
  145 000 บาท

  ชำระเงิน 5 งวด
  5 x 29 000 บาท

 • ระดับประถมศึกษา
 • ฿ 170k
  ต่อปี
 • ชำระเงิน 1 งวด
  170 000 บาท

  ชำระเงิน 5 งวด
  5 x 34 000 บาท

 • ระดับมัธยมต้น
 • ฿ 180k
  ต่อปี
 • ชำระเงิน 1 งวด
  180 000 บาท(1)(2)(3)

  ชำระเงิน 5 งวด
  5 x 36 000 บาท

 • มัธยมปีที่สี่
 • ฿ 190k
  ต่อปี
 • ชำระเงิน 1 งวด
  190 000 บาท(2)

  ชำระเงิน 5 งวด
  5 x 38 000 บาท

 • มัธยมปีที่ห้า
 • ฿ 210k
  ต่อปี
 • ชำระเงิน 1 งวด
  210 000 บาท(2)(3)

  ชำระเงิน 5 งวด
  5 x 42 000 บาท

 • มัธยมปีที่หก
 • ฿ 220k
  ต่อปี
 • ชำระเงิน 1 งวด
  220 000 บาท(2)(3)

  ชำระเงิน 5 งวด
  5 x 44 000 บาท

มีการลดค่าเรียน 10% ในการชำระเงินของบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป

(1) มีการเรียกเก็บเงินจากการซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (เล่มใหม่จะต้องซื้อในราคาเต็ม แต่ทุกปลายปีการศึกษาจะมีงานขายหนังสือเก่าจากนักเรียนรุ่นสู่รุ่น)

(2) จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน CNED (ม.3ขึ้นไป)

(3) จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบใบประกาศนียบัตรสิทธิบัตรแห่งชาติ (DNB) และใบปริญญาที่จะออกใบแจ้งหนี้โดย French International School of Bangkok (LFIB)(โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสแห่งกรุงเทพ)

 

รถโดยสารของโรงเรียน (ต่อ1ภาคเรียน): 8,000 บาท

ระยะเวลาการรับส่งเป็นการรับส่งต่อเทอม ทางโรงเรียนจะไม่มีการคืนค่ารถโดยสารหากมีการหยุดใช้บริการกลางเทอม

 

ค่าโรงอาหาร

อนุบาล (1) – 4 มื้อ / สัปดาห์ 12,500 บาทหรือ 5 x 2,500 บาท

ประถม (1) – 4 มื้อ / สัปดาห์ 14,000 บาทหรือ 5 x 2,800 บาท

มัธยม – อาหาร 5 มื้อ / สัปดาห์ 17,500 บาทหรือ 5 x 3,500 บาท

(1) เสริม 625 หรือ 700 บาท / หากเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรในบ่ายวันพุธ

 

กิจกรรมนอกหลักสูตร

ฟุตบอล, กีฬารวม, ว่ายน้ำ, มวยทุกประเภท, แบดมินตัน …

ละครเวที การร้องประสานเสียง ดนตรี …

สอนภาษา – การเตรียมการสำหรับการรับรอง

 

ราคาขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เสนอในช่วงต้นปี สามารถติดต่อผ่านออฟฟิศได้ทุกเมื่อ