โทร: +66 (0) 8 79 22 14 10 | จันทร์ – ศุกร์ 8.00-16.00 น.

Image Alt

การศึกษา

การศึกษา

ชั้นเรียนจะมีการจำกัดจำนวนนักเรียน การจำกัดจำนวนนักเรียนนั้นช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพการสอนของนักเรียนแต่ละคน คุณครูจะมีเวลามากขึ้นในการอุทิศให้กับนักเรียนแต่ละคนและสามารถตอบคำถามทั้งหมดที่เด็กมีในระหว่างการเรียนได้ การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เป็นการเรียนการสอนโดยตรงจากโรงเรียน จากนั้นการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปจะใช้บทเรียนจาก CNED(ระบบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่มีผลต่อการรับวุฒิการศึกษาโดยตรงจากฝรั่งเศส) (ดูการลงทะเบียนทะเบียนและราคา)

โรงเรียนอนุบาล: รอบเดียวพื้นฐานสำหรับความสำเร็จของทุกคน

การใช้ภาษาอย่างเหมาะสม การเรียนรู้คำศัพท์และการทำความเข้าใจในแต่ละภาษาอย่างแท้จริงทั้งในการเตรียมการสำหรับการอ่านและการเขียนและสร้างความเชี่ยวชาญในทุกด้าน

การสร้างความเข้าใจในร่างกายของเรา การให้ความสำคัญในสภาพแวดล้อม การรับรู้ศิลปะถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน

การเรียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยทุกวัน

มีการสร้างระบบการเรียนที่ให้ความสำคัญในการปั้นนักเรียนให้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการศึกษาในชั้นเรียนต่อๆไปได้อย่างมีคุณภาพ มีการสอนและดูแลนักเรียนอย่างยุติธรรมสำหรับทุกคน และการเรียนเสริมสำหรับนักเรียนบางคนที่อาจจะไม่ทันเพื่อน การเรียนในแบบนี้ไม่ใช่การเรียนภาคบังคับ แต่เป็นการเสริมพัฒนาการช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถก้าวไปเรียนในชั้นต่อๆไปอย่างมีคุณภาพ

ระดับอนุบาลเป็นระดับที่เราเอาใจใส่เป็นอย่างมาก อาจจะมากยิ่งกว่าระดับอื่นๆด้วยซ้ำ ภารกิจหลักคือการทำให้เด็ก ๆ อยากไปโรงเรียนเพื่อเรียนรู้และกล้าแสดงออกและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง โดยอาศัยหลักการพื้นฐานว่า: นักเรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และเติบโตได้ ด้วยการแสดงความมั่นใจในตัวนักเรียนแต่ละคน ในระดับอนุบาลเราให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเขาจะต้องมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองในการลงมือทำและสามารถมีการเรียนรู้และความพร้อมสำหรับโรงเรียนละชั้นเรียนและอื่น ๆ

การเรียนระดับประถมศึกษา

ภาษาเพื่อการคิดและการสื่อสาร

วิธีการและเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้

การฝึกอบรมบุคลิกและความเป็นพลเมืองดี

การเรียนการสอนแบบธรรมชาติและแบบเทคนิค

การทำความเข้าใจโลกและกิจกรรมมนุษย์

อ่านรายละเอียดของโปรแกรมทางการของประถม 1-3

การเรียนในโรงเรียนคือการที่เราต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับกับโลกอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้ภาษา การสอนทุกอย่างที่นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้เองเพียงจากการเติบโตขึ้น การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนระดับ ป.1 ถึง ป.3 เราให้ความสำคัญกับการเตรียมนักเรียนทุกคนให้พร้อมสำหรับการเข้าเรียนในระดับประถมต่อไป เราจะสอนให้เข้าใจโลก เรียนรู้ภาษา และความสำคัญอันดับแรกคือความเข้าใจในการใช้ภาษาฝรั่งเศส …

อ่านรายละเอียดของโปรแกรมทางการของชั้นประถม4-6

มีการเชื่อมโยงช่วงสองปีสุดท้ายของโรงเรียนประถมศึกษาและปีแรกของโรงเรียนมัธยมต้น(จริงๆแล้วถ้าเทียบกับระบบโรงเรียนไทยนั้นสามชั้นที่ว่าก็คือระดับ ป.4 ถึง ป.6 ) โดยให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของการเรียนการสอนและความสม่ำเสมอของการเรียนรู้และเพิ่มพื้นฐานความรู้ในด้านทักษะและวัฒนธรรม . ประถมปลายมีหน้าที่หลักคือการรวบรวมการเรียนรู้และพัฒนาพื้นฐานที่ได้รับมา เพื่อสร้างความเตรียมพร้อมและความต่อเนื่องสำหรับการเข้าเรียนในระดับมัธยมต้นต่อไป

อ่านรายละเอียดของโปรแกรมทางการของมัธยม1-3

ในการเรียนระดับประถมปลาย นักเรียนค่อยๆคุ้นเคยกับการเรียนในรูปแบบและจังหวะการสอนแบบใหม่ของระดับมัธยมต้นเพื่อการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมใหม่ที่พวกเขาจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว และนักเรียนยังคงได้พัฒนาทักษะในสาขาวิชาที่แตกต่างกันและในหลักสูตรระดับที่มีความเปิดกว้างมากขึ้น มีการสอบและการประเมินอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองได้ศึกษาต่อและได้รับการฝึกฝนให้มีวิชาติดตัวไปตลอดชีวิต เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าและมีส่วนร่วมกับสังคม ใช้ชีวิตในฐานะพลเมืองดีที่มีคุณภาพ

อ่านรายละเอียดของโปรแกรมทางการของชั้นมัธยมปลาย

การเตรียมตัวสำหรับการสอบอย่างเป็นทางการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล:

•ใบประกาศนียบัตร National Brevet เมื่อสิ้นสุดมัธยมปลาย
•ใบประกาศนียบัตรมัธยมปลายสาขาต่างๆ
•ใบประกาศนียบัตร MRCU ระดับวิชาชีพ (ด้านการบริการ การขาย การตลาดและการท่องเที่ยว)

โปรแกรมที่ศึกษาเป็นโปรแกรมที่กำหนดไว้สำหรับชั้นมัธยมศึกษาแต่ละชั้นในหลักสูตรอย่างเป็นทางการของการศึกษาแห่งชาติ
http://eduscol.education.fr/

การรับรองภาษา

เคมบริดจ์ สำหรับภาษาอังกฤษ

DELF ทุกระดับสำหรับภาษาฝรั่งเศส

ปฏิทินโรงเรียนปี 2564/2565

อาจารย์เปิดเทอม : วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

นักเรียนเปิดเทอม : วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

วันหยุดฤดูใบไม้ร่วง : ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

วันหยุดคริสต์มาส : ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

วันหยุดฤดูหนาว : ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

วันหยุดฤดูใบไม้ผลิ : ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

โรงเรียนปิดเทอมใหญ่ : วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

วันหยุด

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564     
วันพ่อแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
การกู้คืนวันแรงงาน (วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม)

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี