โทร: +66 (0) 8 79 22 14 10 | จันทร์ – ศุกร์ 8.00-16.00 น.

a

EFIP

  /  Uncategorized @th   /  นี่คือผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนในโครงการ “Art at home challenge” ซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างงานศิลปะที่ทำได้ที่บ้านโดยจัดฉากให้นักเรียนเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในงานด้วย นักเรียนทุกคนทำได้ดีมาก!

นี่คือผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนในโครงการ “Art at home challenge” ซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างงานศิลปะที่ทำได้ที่บ้านโดยจัดฉากให้นักเรียนเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในงานด้วย นักเรียนทุกคนทำได้ดีมาก!

Leave a comment