โทร: +66 (0) 8 79 22 14 10 | จันทร์ – ศุกร์ 8.00-16.00 น.

a

EFIP

  /  Uncategorized @th   /  ออกกำลังกายระหว่างพักเบรค

ออกกำลังกายระหว่างพักเบรค

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันเป็นเวลา 30 นาที และนี่คือตัวอย่างของการออกกำลังกายระหว่างวิชาของนักเรียน CE1 / CE2
เนื่องจากโรงเรียนของเราจัดการสอนออนไลน์ตลอดทั้งวัน จึงมีการจัดการออกกำลังกายระหว่างการเปลี่ยนวิชาเป็นบางวิชา
เด็กๆมีความจำเป็นจะต้องเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมเหล่านี้จึงช่วยให้นักเรียนออกกำลังกายอยู่เสมอและทำให้กลับมามีสมาธิและความสนใจในการเรียนมากขึ้น

Leave a comment