โทร: +66 (0) 8 79 22 14 10 | จันทร์ – ศุกร์ 8.00-16.00 น.

สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบสวยงามและปลอดภัย สนามเด็กเล่นที่สวยงามพร้อมลู่สำหรับปั่นจักรยาน ครูเจ้าของภาษาที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

เรียนรู้ เติบโต และประสบความสำเร็จด้วยกัน

 • โรงเรียนที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การคิดด้วยตนเอง กล้าการแสดงออก และ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • โรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีงาม ที่จัดกิจกรรมต่างๆที่เน้นการละเล่น การสร้างสรรค์ การค้นพบ และการสำรวจ
 • โรงเรียนที่เด็ก ๆ จะเริ่มเรียนรู้ การอ่าน การเขียน และการคำนวณ
 • โรงเรียนที่เตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ระดับประถมศึกษา

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 • พื้นที่และอุปกรณ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กเล็ก
 • โครงการด้านการศึกษา ที่เสนอการเรียนปกติและ กิจกรรมหลังเลิกเรียนที่เหมาะสมกับการพัฒนาของเด็กๆ
 • สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบสวยงามและปลอดภัย
 • สนามเด็กเล่นที่สวยงามพร้อมลู่สำหรับปั่นจักรยาน

ทีมงานที่มุ่งมั่นสำหรับเด็กทุกคน

 • ครูที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในด้าน พัฒนาการเด็กเล็ก
 • การศึกษาแบบพิเศษ และความต้องการพิเศษของทุกคน จะได้รับการรับฟังและพิจารณา
 • มีการจัดให้มีการรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง ทีมงานสอนและผู้ปกครอง
 • การสื่อสารที่โปร่งใสและชัดเจนเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของลูกหลานของท่าน

ค้นพบภาษาและวัฒนธรรม

 • มีการสอนหลักสูตรวัฒนธรรมและภาษา เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 • การสอนภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรมตั้งแต่เด็ก (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทยและอื่น ๆ ตามความต้องการ)
 • การให้ความสำคัญในภาษา และวัฒนธรรมของประเทศไทย
 • สอนโดยครูเจ้าของภาษา

คำพูดจากผู้อำนวยการของเรา - David Micallef

ส่งเสริมและพัฒนาความสุขในการเรียนรู้
ตั้งแต่อายุยังน้อย
โรงเรียนของเราเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติที่
ใหญ่ที่สุดของโลก
การเลือกโรงเรียนของเราเปรียบเสมือนการเลือกการศึกษาในรูปมนุษยนิยม
เพื่อให้ลูกหลานของคุณซื่อสัตย์ต่อสังคม
รักเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ
เราเน้นส่งเสริม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายด้านภาษา โรงเรียนของเราเสนอ
การให้ความรู้แก่ลูกหลานของท่านในโรงเรียนอนุบาลตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป
เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สอนโดยทีมครูที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่าง
เพื่อเตรียนให้เด็กทุกคนมีคุณภาพที่พร้อมสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษาขึ้น
ทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมการศึกษาระดับอนุบาล (การเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก)
กลายเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็กเล็กๆทั่วโลก.
การเลือกที่จะลงทะเบียนลูกหลานของของใน EFIP (pattaya
International School) ตั้งแต่ชั้นอนุบาล
จะเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาเติบโตโดยให้ความสำคัญ
กับสภาพแวดล้อมและปรับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เหมาะสมกับความต้องการของเขา นอกจากนี้ยังหมายถึงการให้ลูกหลานของท่าน
มีโอกาสในการเริ่มเรียน ภาษา ทักษะต่างๆ
วัฒนธรรมที่ก้าวหน้า และการเพิ่มความมีประสิทธิภาพ
เราขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมเราด้วยตัวคุณเอง!