โทร: +66 (0) 8 79 22 14 10 | จันทร์ – ศุกร์ 8.00-16.00 น.

a

EFIP

  /  Uncategorized @th   /  เงินบริจาคที่รวบรวมได้ในโครงการ ปฏิบัติการคริสต์มาส ได้ถูกนำไปบริจากให้กับโรงเรียนบ้านชากแงวห้วยใหญ่และมูลนิธิบุญช่อ

เงินบริจาคที่รวบรวมได้ในโครงการ ปฏิบัติการคริสต์มาส ได้ถูกนำไปบริจากให้กับโรงเรียนบ้านชากแงวห้วยใหญ่และมูลนิธิบุญช่อ

Leave a comment