โทร: +66 (0) 8 79 22 14 10 | จันทร์ – ศุกร์ 8.00-16.00 น.

a

EFIP

  /  Uncategorized @th   /  EFIP ได้คิดโครงการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยท้าให้นักเรียนนำข้าวมาหนึ่งถุง แลกกับการอนุญาตให้มาโรงเรียนโดยไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนหนึ่งวัน และเพราะความเอื้อเฟื้อของนักเรียนผู้ปกครองและครูเราสามารถรวบรวมและแจกจ่ายข้าวจำนวน 616 กก. ที่ศาลากลางห้วยใหญ่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจน ขอบคุณทุกคน!

EFIP ได้คิดโครงการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยท้าให้นักเรียนนำข้าวมาหนึ่งถุง แลกกับการอนุญาตให้มาโรงเรียนโดยไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนหนึ่งวัน และเพราะความเอื้อเฟื้อของนักเรียนผู้ปกครองและครูเราสามารถรวบรวมและแจกจ่ายข้าวจำนวน 616 กก. ที่ศาลากลางห้วยใหญ่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจน ขอบคุณทุกคน!

Leave a comment